Przykłady reklam niskobudżetowych w branży IT.

Jak w branży IT można zaprezentować swoją ofertę w formie niskobudżetowej animacji? Oto garść przykładów wraz z krótkimi spostrzeżeniami i szacowanym przeze mnie czasem realizacji, w którym takie produkcje mogą powstać.

Przykład 1: Wykorzystując tak niewinną formę, w której dominuje tekst z lekko zanimowaną ikonografiką możemy wciąż utrzymać uwagę widza przekazując istotne dla nas treści. Im prostsza forma graficzna tym bardziej szala powinna przesuwać się w stronę treści edukacyjnych, zamiast stricte promocyjnych. Widz docenia napływającą wiedzę, a znikają jego „mechanizmy krytyczne” wobec lansującej się tanim produktem wizualnym firmy. Czas realizacji: 1-2 dni.

Przykład 2. To wysoki poziom ascezy wizualnej, ale jeden element nadaje jej ogromnej wartości. Doskonale dobrany lektor, którego głos jest nie tylko przyjemny, ale też buduje nauczycielski autorytet, sprawiając, że widz pochłania informacje bez żadnego sprzeciwu. Głos, który cokolwiek powie i tak ma rację. Czas realizacji: 2-3 dni.

Przykład 3. Zwróćcie uwagę na muzykę. Całość animacji jest niezwykle prosta i bazuje na pojawiających się napisach. Ale muzyka została bardzo trafnie dobrana – żaden widz nie skupi się na niej świadomie, bo pozornie nie ma tam żadnego szaleństwa. Ale powtarzalnym rytmem wprowadza rodzaj prostego transu. W transie znika podatność odbiorcy na czepianie się, podejrzeliwość, a wzmaga skupienie uwagi na przekazie. Doskonaly zabieg przy niskobudżetowych efektach wizualnych. Czas realizacji: 2-3 dni.

Przykład 4. Wszędzie tam gdzie pojawiają się postacie ludzkie widz podświadomie odbiera animację za bardziej skomplikowaną. Może też się z nią lepiej utożsamić. Koszty animacji rosną natomiast tylko wtedy, gdy postacie są animowane w złożony i realistyczny sposób. Dlatego samo użycie niemalże „sztywnych” obrazków ludzi jest pewnego rodzaju oszustwem, którym podkręcamy złożoność, bez podnoszenia kosztów produkcji (ten przykład jako jedyny nie dotyczy bezpośrednio IT, ale zastosowane zabiegi artystyczne mogą być użyte niezależnie od treści). Czas realizacji: 6-8 dni.

 

Przykład 5. Bazuje na trzech podstawowych aspektach ruchu obiektów: przesunięciu, obrotowi i skalowaniu. Wystarczy więc posiadać podstawowe obiekty graficzne (często firmy już nimi dysponują), a zadaniem animatora jest wprawienie ich w najprostszy rodzaj ruchu (przesunięcie, obrót, skala). Tutaj wszystkie te trzy składowe zostały uruchomione bardzo dynamicznie, dlatego animacja nie jest nudna. Czas realizacji: 3-4 dni.

Przykład 6. Ta animacja mogłaby być dobra. Brakuje tylko jednej rzeczy – czytelnego przekazu. Wystarczy dodać głos lektora lub choćby zbliżenia na ekran i nieco wolniejszy timing tu i ówdzie. Nie zmienia to faktu, że jest ciekawym rozwiązaniem wizualnym, nieangażującym skomplikowanych rozwiązań animacyjnych. Czas realizacji: 2-3 dni.

Przykład 7. Na koniec niezwykle oszczędny sposób na animacje prezentacyjną. Dysponując własnymi materiałami i interfejsem aplikacji wystarczy nagrać je w ruchu lub wykorzystywać jako bazę w prostej obróbce graficznej. Nie inwestujemy w zewnętrzne grafiki. Wykorzystujemy to co mamy, dbając jedynie o multimedialną formę przekazu, czyli ruch połączony z warstwą dźwiękową. Czas realizacji: 3-5 dni.

Szacując czasy realizacji opierałem się na podobnych stylistycznie projektach, które produkujemy na codzień w studiu Action Heroes. Czasy mogą ulec zmianie w zależności od tempa obustronnej komunikacji, jednak ogólnie dość dobrze obrazują skalę „niskobudżetowości” tej kategorii animacji reklamowych.

Paweł Lipka – założyciel studia animacji Action Heroes

Facebook Messenger